Ekb Talep Formu

Enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması ve enerji israfının önlenerek ülke ekonomisinin daha verimli hale gelmesi için 1 Ocak 2011 tarihinde 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu gereğince binalarda enerji performansı yönetmeliğine göre binaların enerji kimlik belgesi alması zorunlu hale getirilmiştir. Bu zorunluluk kapsamında binaların enerji kaynaklarını daha verimli kullanarak enerji israfının önlenmesi hedeflenmektedir. Kanun kapsamınca en geç 2 Mayıs 2017 tarihine kadar başvuru yapılarak binaların enerji kimlik belgesi almaları zorunlu kılınmış, yönetmelik gereğince bu uygulamaya uymayan ve enerji kimlik belgesi almayan binalara cezai yaptırımlar uygulanacağı hükmen belirtilmiştir.

Enerji kimlik belgesi A ve G sınıfları arasında bir değere sahiptir. A sınıfı en yüksek enerji tasarrufunu temsil eder ve enerji kaynaklarını en etkili şekilde kullanan binalara verilir. Yeni yapılan binalara ise genellikle C sınıfı enerji belgesi verilmektedir ancak binaların özellikleri bu değerin belirlenmesinde oldukça etkili rol oynar. Genellikle eski tesisata sahip ve enerji israfı çok olan binalar D ve G sınıfları arasında bir değer almaktadırlar. G sınıfı en düşük enerji değeridir ve enerji israfı en fazla olan binalara verilmektedir.

Enerji kimlik belgesi ücretleri 300 TL ile 1000 TL arasında binaların kullanılabilir alanlarına ve enerji tasarruflarına göre değişkenlik göstermektedir. Ancak bu ücretler belirlenirken temel alınan en önemli unsur binaların toplan kullanım alanlarıdır. Binalarda kullanılan yalıtım sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri, beyaz eşyaların enerji tüketimi, Merkezi sistemler ve binaların ortak kullanım alanında bulunan asansör, aydınlatma ve diğer unsurlar baz alınmaktadır. Bu unsurlar hem enerji kimlik belgesinin ücretini hem de enerji sınıfının belirlenmesini sağlar. Enerji kimlik belgesi başvuru yapıldıktan sonra ekb uzmanı binaya gelerek yerinde incelemeler yürütür ve bu incelemeler sonucunda binanın ekb değeri belirlenir.

Enerji kimlik belgesi almak için Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığınca yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara başvuru yapılabilir. Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri, bünyelerinde ekb uzmanı bulunduran işletmeler SMM belgesine sahip mühendis ve mimarlar odası üyelerine enerji kimlik belgesi başvuruları kolaylıkla yapılmaktadır.

Enerji kimlik belgesi ile ülkenin enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Enerji kaynaklarının verimli kullanılması ülke ekonomisine büyük katkılar sağlarken, aynı zamanda ülkemizin doğal kaynaklarını korumak adına da önemli rol oynar. Bu sayede gelecek nesillere daha sağlıklı ve verimli bir ülke bırakılabilir. 2011 yılında çıkan bu yasa sadece faturalarda tasarruf etmemize değil, aynı zamanda gelecek nesillere daha iyi bir ülke bırakmak adına da çıkarılmıştır.

Enerji kimlik belgesi almak için ilgili kurumlara öncelikle başvuru yapmanız gerekir. Başvuru işlemleri doğrudan kurumlara yapılabileceği gibi, günümüz teknolojik imkânları doğrultusunda online olarak ta yapılabilmektedir. Binalar tek mülkiyette ise bina sahipleri tarafından, binalar tek mülkiyette değilse bina yöneticileri tarafından enerji kimlik belgesi başvuruları yapılır. Enerji kimlik belgesi almak için öncelikle ekb talep formu doldurmanız gerekir. Enerji kimlik belgesi formunda doldurulması gereken alanlar şu şekildedir:

– Başvuru yapan kişinin bilgileri: Başvuru yapan kişinin adı, soyadı, iletişim numaraları ve e-posta adresi bu alana girilir.

– Binanın türü ve cinsi: Binanın yeni bina mı yoksa eski bina mı olduğu bu alanda belirtilir ve hangi amaçla inşa edildiği belirtilir. Örneğin; hastane, toplu konut, okul, apartman ve müstakil ev gibi bilgiler örnek gösterilebilir.

– Toplam inşaat alanı: Toplam inşaat alanı doğru bir şekilde doldurulur.

– Blok sayısı: Eğer siteye veya toplu konutlar için başvuru yapılıyorsa blok sayıları belirtilir.

– Şehir: Binanın hangi şehir ve ilçede olduğu açık bir şekilde belirtilir.

Bu bilgiler doğru bir şekilde doldurulduktan sonra ekb için gerekli işlemler başlatılır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ İÇİN FİYAT İSTEYİN

Yapı türü:

Yapı Cinsi:

Blok Sayısı:

İnşaat Alanı (M2):

İl/ilçe

Ad- Soyad:

Telefon Numarası:

E-Posta Adresi