Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır ( Ekb Nasıl Alınır )

Enerji kimlik belgesi 5627 sayılı enerji verimliliği kanununda binalarda enerji performansı yönetmeliği olarak yürürlüğe 1 Ocak 2011 tarihinde giren 50 metrekare üzeri tüm konutlarda enerji kullanımını düzenlemek ve en verimli hale getirmek için uygulamaya konulan bir enerji yönetimidir. 2 Mayıs 2017 tarihine kadar tüm konutlar bu belgeyi almakla mükelleftir ve bu tarihe kadar enerji kimlik belgesi almayan binalara cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

Enerji kimlik belgesi nasıl alınır ( ekb nasıl alınır ) ? : Enerji kimlik belgesi alabilmek için çeşitli uygulamaları ve prosedürleri takip etmeniz gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi almak için izlemeniz gereken yol şu şekildedir:

1- 50 metrekare üzeri, sanayi işletmesi olmayan, ısıtma soğutma ihtiyacına gerek duyulmayan depolar, ahır, ağıl, tarım alanları ve kanunda belirtilen alanlar dışındaki tüm konut ve iş yerleri enerji kimlik belgesi almak için yükümlü kılınmıştır.

2- Gerekli kurum ve kuruluşa başvuru yapmak: Enerji kimlik belgesi almak için öncelikle gerekli kurum ve kuruluşlara başvuru yapmanız gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi için başvuru yapılacak kurum ve kuruluşlar Yenilenebilir enerji genel müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş özel enerji verimliliği danışmanlık şirketleri, mimarlık ve mühendislik odaları tarafından verilen SMM belgesine sahip mimarlar veya mühendisler, bünyesinde ekb uzmanı bulunduran yetkilendirilmiş şirketler ve ekb vermeye yetkili kuruluşlardır. Bu kuruluşlar dışında başka hiç bir kuruma enerji kimlik belgesi için başvuru yapılamamaktadır.

3- Gerekli evraklar: Enerji kimlik belgesi almak için öncelikli olarak enerji kimlik belgesi talep formunu müracaat yaptığınız yerden talep etmeli ve istenilen bilgileri doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Daha sonrasında başvuru formunuz işleme konularak sizden gerekli belgeler talep edilecektir.

4- Binalarda enerji performansı ölçümü: Başvurunuz işleme alındıktan sonra kurumun atadığı ekb uzmanı tarafından binanızın performans ölçümü yapılacaktır. Performans ölçümüne tabi olan konular şu şekildedir:

  1. a) Binalarda ısı ve ses yalıtımı unsurlarının bulunup bulunmadığı
  2. b) Binadaki karbondioksit ve sera gazı salınımı hesaplanması
  3. c) Binada metrekareye düşen enerji tüketiminin hesaplanması
  4. d) Binadaki enerji kaynaklarının ve sistemlerinin verimliliğinin ölçülmesi

Bu değerler ekb uzmanı tarafından belirlenir ve binanızın performans ölçüm sonucu ortaya çıkar. Gerek görüldüğü takdirde sizden gerekli iyileştirmeleri yapmanız istenebilir ve sonrasında yeniden bir ölçüm duruma göre yapılabilir.

5- Enerji kimlik belgesi verilmesi: Enerji performansı ölçümü sonrasında konutlarınıza ekb uzmanı tarafından A-G harfleri arasında bir enerji değer verilir. A değeri en yüksek enerji tasarrufu sağlanan ve performansı en yüksek olan binalara verilmektedir. G harfine doğru gidildikçe bu değer düşer ve enerji kullanımının arttığını gösterir. G seviyesi en düşük değerdir ve enerji tasarrufu sağlıklı bir şekilde sağlanamayan binalar verilmektedir. Tüm bu içerikler uzmanlar tarafından bir araya getirilerek enerji kimlik belgesi hazırlanır ve yetkililerce onaylanır. Enerji kimlik belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Bu süre dolduktan sonra yeniden enerji ölçümü için ve yeni enerji kimlik belgesi için başvuru yapmanız gerekmektedir. Yeni yapılan inşaatlar enerji kimlik belgesi için inşaat bitiminde başvuru yapmak zorundadırlar. Yeni biten binalar bu başvuruyu yapmadığı takdirde bina ruhsatları ve oturma izinleri verilmez. Yeni yapılan binalara genellikle C sınıfı kimlik belgesi verilmektedir.

Tüm bu işlemleri sırası ile izlediğiniz zaman enerji kimlik belgenizi kolaylıkla alabilirsiniz. Enerji kimlik belgesindeki gerekli kontroller enerjiden tasarruf sağlamanıza ve faturalarınıza olumluk olarak yansımasına yardımcı olur. Hem kendi bütçenizde tasarruf sağlarken hem de ülkedeki enerji tasarrufuna katkı sağlayarak enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlarsınız.