Enerji Kimlik Belgesi Nedir

Günümüz dünyasında enerji olarak kabul edilen her şey dünya standartları çerçevesinde koruma altına alınmıştır. Bu anlamda tüm dünya devletlerinin ve insanlarının ortak bir sorumluluğu olan enerji korunumu, ülkemizde de 5627 sayılı ve Enerji Verimliliği Kanunu ile yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir.

İnsanların ekb nedir ( enerji kimlik belgesi nedir ) sorusuna cevaben; ülke sınırları içerisinde yer alan her binanın; enerji kaynaklarından etkin bir biçimde yararlanması ve bu enerji kaynaklarını verimli kullanarak, olası enerji kayıplarının önüne geçilmesi amacını taşıyan 5627 sayılı ve Enerji Verimliliği Kanunu ile hayatımıza enerji kimlik belgesi geçmiştir. Enerji kimlik belgesi, bir binanın çeşitli işlem ve analizlerden sonra enerji sistemlerini ve çeşitlerini, ne kadar oranda verimli ve etkin kullanabildiğini gösteren evrak dokümanları ve belgeleridir.

Enerji Kimlik Belgesi Almanın Zorunluluğu Nedir?

Ülkemizde yurt sınırları içerisinde olmak şartı ile bazı istisnai kaideler dışında enerji kimlik belgesi almak zorunludur. Sadece ülkemizde yasal bir zorunluluk olmayan enerji kimlik belgesi, dünya genelinde ki tüm ülkelerde zorunlu bir gereklilik olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde sadece;

* Sanayi amacı ile üretim gerçekleştiren binalar,

* Kullanım süresi iki yıl ve daha azı olan binalar,

* Tüm kullanım alanı 50 m2 ve daha azı olan binalar,

* Atölye, sera ve küçük çiftlik ahırı, ağıl olarak kullanılan binalar,

enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu olmayan binalar arasında yer almaktadır. Bunun dışında ki tüm binalar enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu olan binalar arasında yer almaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi Kimler Tarafından Hazırlanmaktadır?

Hukuksal ve anayasal bir zorunluluk olarak kabul edilen enerji kinlik belgesi, yalnızca bu hizmet üzerine ticari faaliyet sürdüren firma ve şirketler tarafından düzenlenebilmektedir. Bu anlamda bir enerji kimlik belgesinin düzenlenmesi sırasında, özel olarak eğitim almış ve gerekli sertifikalara sahip; inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi, harita mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, iç ve dış mimarlar aynı zamanda pek çok teknikerin ortak çalışmaları sonucunda düzenlenmekte ve bu alanda yapılan uzun çalışmaların ardından ortaya çıkarılabilmektedir. Enerji kimlik belgesi bu nedenle her kurum ve kuruluştan alınamamaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi Almanın Faydaları Nelerdir?

Enerji kimlik belgesi sahibi olmanın iki farklı şekilde avantajı bulunmaktadır. Birinci avantaj olarak, enerji kimlik belgesi sahibi olan binaların yasal olarak vergi yükümlülüklerinde indirim avantajı sağlanması olmaktadır. Devlet tarafından düzenlenen bu tasarı gereği, enerji kimlik belgesi sahibi olan, aynı zamanda tasarruf sağlayan binalarda pek çok farklı düzenlemeler söz konusu olmaktadır. Sadece vergilerde indirim uygulamasının yanı sıra pek çok hukuksal öncelik ve faydadan yararlanılmak da söz konusu olmaktadır. Bunun yanı sıra enerji kimlik belgesi almak ve binanın enerji bakımından ne kadar verimli ve etkin kullanılabildiği görmek, gerekli açıkları kapatarak bina üzerinde ki enerji tasarrufunu daha etkin bir biçimde sağlamak; elektrik, su ve doğal gaz gibi zaruri pek çok ihtiyaçta da, fatura gibi ödeneklerin düşürülmesi olanağına yol açmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

Sanılan bir yanlış algının aksine enerji kimlik belgesi almak oldukça kolaydır. Bu sektör üzerine hizmet veren firma, kurum ve kuruluşlar ile yapılacak anlaşma süreci sonrasında; firma çalışanı mühendisler ve enerji uzmanları tarafından bina tüm katmanları incelenerek değerlendirilir. Bu süreçte kişiye, enerji tasarrufu sağlanması ve binanın enerji kaynaklarından daha verimli ve etkin bir biçimde faydalanması için gerekli öneriler belirtilir. Tüm bu süreçler sonrasında enerji kimlik belgesi o bina adına düzenlenerek, ilgili kişiye teslim edilir.