Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu mudur?

1 Ocak 2011 tarihi ile yürürlüğe giren binalarda enerji performansı yürürlüğü ile enerji kimlik belgesi kullanımı başlamıştır. Enerji kimlik belgesi 50 metrekare üzeri tüm yapılarda enerji tasarrufu sağlamak, ülkenin milli kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak ve ekolojik hayatı korumak için verilmektedir.

Enerji kimlik belgesi verilmesinin amacı nedir?: Konutlarda, işletmelerde ve enerji kullanılan her alanda enerji tasarrufunun sağlanmasıdır.

Enerji kimlik belgesi zorunlumudur?: 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu ve binalarda enerji performansı yürürlüğü ile enerji kimlik belgesi 50 metrekare üzeri her bina için zorunlu kılınmıştır. Bu zorunluluğa uymayan binalar kanun hükümlerince ceza uygulamalarına tabi tutulacaklardır. Yeni yapılan inşaatlarda enerji belgesi için inşaat aşamasında veya inşaat bitiminde başvuru yapmak gereklidir. Başvuru yapılmadığı takdirde bu binaların yapı kullanma izin belgesi kanun hükümlerince verilmemektedir. Mevcut binalarda ise 2 Mayıs 2017 tarihine kadar gerekli enerji düzenlemelerinin yapılarak enerji kimlik belgesi için başvuru yapılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvuru yapmayan binalara da cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

– Enerji kimlik belgesi zorunluluğu olmayan alanlar hangileridir?: Enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu olmayan binalar şunlardır:

1- Kullanım alanı 50 metrekare altında olan binalar enerji kimlik belgesine tabi değildir.

2- Sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeler enerji kimlik belgesi kapsamı dışında yer alır.

3- Geçici olarak yapılan ve kullanım süresi en fazla 2 yıl olan binalar enerji kimlik belgesi almak zorunda değildir.

4- Atölyeler, seralar ve tarım alanları enerji kimlik belgesi dışında yer alır ve zorunlu değildir.

5- Isıtma ve soğutma faaliyetlerine gerek olmayan depo, ahır ve ağıl gibi binalar enerji performansı yürürlüğü dışında tutulup, bu yapılan enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

6- Belediye sınırları dışında olan ancak kontrolü belediyelerce yapılan alanlarda toplam inşaat alanı en fazla 1000 metrekare olan binaların enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu binalar ve özellikler dışında diğer tüm binalar enerji kimlik belgesi için başvuru yapmak ve almak zorundadır.

– Enerji kimlik belgesi neden zorunludur?: Enerji yürütme performansı yürürlüğüne tabi enerji kimlik belgesi şu sebeplere bağlı olarak zorunludur:

1- Enerji kaynaklarının daha verimli kullanılarak ülke çapında enerji tasarrufu sağlanması ve bu sayede hem ekonomik anlamda hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılması sağlanılarak ülke bütçesinde enerji kayıplarını önlemek adına zorunlu kılınmıştır.

2- Ekolojik düzeni korumak adına enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve doğal kaynaklarda israfın önüne geçilerek gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakılması amaçlanmaktadır. Çünkü dünyada yaşanan mevsim değişikliklerinin ve diğer doğa döngüsündeki bozulmaların sebebi enerji kaynaklarında yapılan israftan kaynaklanmaktadır.

3- Binalarda enerji tasarrufu yapılarak vatandaşların daha az faturalar ödeyerek bütçelerinde kar sağlaması hedeflenmektedir. Yapılan ısı yalıtımları, doğal gaz sistemlerinin bakımları ve beyaz eşyalardaki enerji tasarruflu ürünlerin elektrik kullanımını en aza indirmesi kişilerin faturalarına olumlu yansımalar yapmaktadır. Enerji kimlik belgesi zorunluluğu ile tüm vatandaşlar enerji tasarrufuna katkıda bulur ve ülkenin geleceği için yatırım yaparlar.

– Enerji kimlik belgesi çeşitleri nelerdir?: Enerji kimlik belgeleri A’dan G harfine kadar sınıflandırılmıştır. A sınıfı en yüksek enerji tasarrufunu sağlayan yapılara verilmektedir. G seviyesi ise en düşük sevi olup, enerji tasarrufu en az sağlanan binalara verilir.

Tüm bu açıklamalar dahilinde her bilinçli vatandaş enerji kimlik belgesini alarak hem ülkenin geleceği için hem de kendi bütçeleri için büyük bir girişimde bulunurlar. Enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayan bu yasa ve yönetmelikler aslında şahsi olarak yapılması gereken bir vatandaşlık görevidir